“โอกาสของคนไทยที่กำลังมองหางาน Part or Full/time ใน warehouse และ machine operator คุณจะมีประสบการณ์หรือไม่ ทางเราสามารถสอนคุณได้ ถ้าคุณต้องการเรียนรู้, ต้องการงานที่มั่นคง, ตรงต่อเวลา, ตั้งใจทำงาน, ขยัน และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย สามารถส่ง RESUME ได้ที่ NAT@VICPAC.COM.AU หรือ ติดต่อได้ที่ คุณแนท 03 9535 9688”